Heart red large

Een relatie vraagt aandacht en onderhoud. Ze moet gevoed worden. Omdat er op dit moment in Vlaanderen en Nederland geen initiatieven zijn op dit terrein voor mannen- en vrouwenkoppels is de werkgroep 'Een leven samen' opgericht.

 

Deze werkgroep is voortgekomen uit de vraag van vrouwen- en mannenstellen om deel te kunnen nemen aan de bestaande Encounter-weekenden. Omdat deze weekends hier nog niet op ingericht zijn, hebben mensen die verbonden zijn met Encounter Nederland en Encounter Vlaanderen het initiatief tot 'Een leven samen' genomen. In de werkgroep zijn  ook een aantal vrouwen- en mannenkoppels actief. Ondertussen worden er al vijf jaar op rij weekenden georganiseerd, met groot succes!

 

'Een leven samen' is een nieuw initiatief, maar drijft op decennialange ervaring met dialoog en weekenden die binnen Encounter is opgebouwd.

Een leven samen

Wij geloven in de kracht van open en eerlijke communicatie. Dialoog staat daarbij centraal. Door te luisteren achter de woorden en oog te hebben voor de gevoelens van je partner en jezelf, kan jullie relatie een bron van verrijking en energie worden.

De dialoogmethode die in het weekend gebruikt wordt, is gebaseerd op het schrijven van brieven naar elkaar. Het geeft de kans om zowel stil te staan bij je eigen gevoelens, als ook ruimte te maken voor de gevoelens van je partner. De dialoogmethode leidt tot verdieping, ze zet op andere sporen en helpt met nieuwe ogen te kijken en luisteren naar elkaar.

De kracht van dialoog

Een leven samen

'Een leven samen' wordt gesteund door mensen van Encounter Vlaanderen en Encounter Nederland

Online-dialoog

Meer informatie?

Encounter Nederland              Encounter Vlaanderen

shutterstock_107784389 shutterstock_12262231